Privaatsuspoliitika Loosis osalemine

Soome Tervisetooted OÜ

PRIVAATSUSPOLIITIKA

SISUKORD:

1. Kes me oleme?
2. Kust me saame isikuandmeid?
3. Millist teavet meil teie kohta on?
4. Kui kaua me teie andmeid säilitame?
5. Kuidas ja miks me teie isikuandmeid töötleme?
6. Teabe avalikustamine ja edastamine
7. Kuidas me teie andmeid kaitseme?
8. Kuidas me küpsiseid kasutame?
9. Kuidas ma saan kasutada oma õigusi oma isikuandmetele?
10. Selle privaatsuspoliitika dokumendi värskendamineTarbijamängu tingimused ja reeglid

  1. Kes me oleme?

Olete Soome Tervisetooted OÜ (12737711, Eesti) andmesubjekt. Soome Tervisetooted OÜ on osa Suomen Terveysravinto Oy kontsernist. Andmete vastutavad töötlejad on ühiselt Suomen Terveysravinto Oy (ettevõtte ID 2342164-1, Soome), mis on Suomen Terveysravinto Oy kontserni emaettevõte, ja Soome Tervisetooted OÜ.

Andmetöötluse või andmeregistriga seotud küsimuste korral võtke palun ühendust meie klienditeenindusega e-posti aadressil klienditeenindus@soometervisetooted.ee või helistades 6300064.

Lisainformatsioon

Kontserni kuuluvad järgmised ettevõtted:
Suomen Terveysravinto Oy (2342164-1, Soome)
STR Nordic Oy (2892826-5, Soome)
STR Nordic AS (923 264 701, Norra)
Soome Tervisetooted OÜ (12737711, Eesti)
HOHDE OÜ (16245241, Eesti)
ProBambu OÜ (16245241, Eesti)

2. Kust me isikuandmeid saame?

Tarbijamängus osalejatelt saame isikuandmeid, kui nad täidavad oma osalemisvormi. Samuti saame isikuandmeid tarbijamängu võitjatelt, et neile auhindu saata, ning ka klienditeenindusega ühendust võtnud osalejatelt.

Lisainfo

Kui meil on teie isikuandmeid, oleme need saanud ühel järgmistest põhjustest:

2.1 Tarbijamängus osalemine

Kui olete tarbijamängus osalenud, on teie isikuandmed kogutud sealt.

2.2 Kontaktid

Kui olete meie klienditeenindusega ühendust võtnud helistades või meili teel, on meie klienditeenindus pidanud teie isikuandmeid töötlema.

2.3 Võitjate aadressid

Kui olete tarbijamängus võitnud auhinna, oleme palunud teil anda meile oma postiaadressi, et auhind teile kätte toimetada.

3. Millist teavet on meil teie kohta?

Meie valduses on põhilised kontaktandmed kõigi andmesubjektide kohta (nimi ja telefoninumber). Samuti registreeritakse andmesubjekti kontaktide ajalugu. Küpsiste kohta lisateavet leiate eraldi 8. punkti alt.

Salvestame kõik klienditeeninduse kõned teabe kontrollimiseks ja võimalike probleemide lahendamiseks.

Meil on ka tarbijamängu võitjate postiaadressid.

Teil on õigus meiega ühendust võtta ja taotleda nende andmete teada saamist, mis meil teie kohta on.

Lisainfo

3.1 Osalejate isikuandmed ja teave

Tarbijamängus osaledes saame teie ees- ja perekonnanime ning telefoninumbri. Lisaks sellele teabele sisaldab meie register ka võimalikku meilivahetust ning telefonikõnesid klienditeenindusega, kui osaleja on klienditeenindusega ühendust võtnud e-posti või telefoni teel. Kui see on asjakohane, salvestab meie süsteem seadmete IP-aadressid ning küpsiste kaudu kogutud teabe.

3.2 Klienditeeninduse kõned ja teave

Kui teile helistatakse või te helistate meile, salvestatakse kõne meie tavade kohaselt. Seda tehakse teabe kontrollimiseks ning kasutatakse ebaselguste või vastuolude korral.

3.3 Tundlikud isikuandmed ja isikukood

Me ei salvesta oma registrisse tundlikke andmeid (nt etniline päritolu, isikukood, jne). Meie olemasolevad andmed e-kirjade või kõnesalvestistena klienditeenindusega võivad sisaldada andmesubjektide tundlikku terviseteavet, kui andmesubjekt on omal algatusel ja nõusolekul esitanud selle terviseteabe toote sobivuse kontrollimiseks. Seda teavet ei töödelda täiendavatel eesmärkidel. Selle teabe esitamine on andmesubjekti jaoks täiesti vabatahtlik ja täielikult tema nõusolekul.

3.4 Laste isikuandmed

Laste isikuandmeid me ei töötle. Tarbijamängus ei saa osaleda alla 18-aastased isikud. Kui see on juhtunud, on see tarbijamängu reeglite vastane. Auhinnad ei ole mõeldud lastele.

3.5 Tehnilised andmed

Kui olete tarbijamängus osalenud sotsiaalmeedia või sarnase platvormi kuulutuse kaudu, kogutakse sel ajal teatud tehnilist teavet, näiteks logiandmeid. Lisateavet küpsiste kaudu kogutavatest andmetest leiate 8. punkti alt.

4. Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua kui vaja või kuni andmesubjekt palub meil need meie andmekogust eemaldada.

Osalejate isikuandmeid säilitatakse osalejate registris ühe kuu jooksul pärast kõigi võitjate väljaloosimist, nendeni jõudmist ja auhindade väljastamist.

Kui osaleja ei ole esitanud vastuväiteid oma isikuandmete kasutamisele teleturunduse eesmärgil, on nende kontaktandmete kohta tehtud eraldi kõnenimekiri. Seda kõnenimekirja säilitatakse maksimaalselt seitse kuud. Kui osaleja saab kliendiks, töödeldakse tema kliendisuhtega seotud isikuandmeid eraldi vastavalt ettevõtte üldise privaatsuspoliitika põhimõtetele.

Kui te ei ole klient, säilitatakse teie poolt saadetud võimalikke e-kirju umbes kuu aega, enne kui need automaatselt kustutatakse. Kui aga olete juba meie klient, salvestatakse võimalikud teie saadetud meilid teie kliendikontole vastavalt meie tavadele. Vaadake meie üldist privaatsuspoliitikat: http://soometervisetooted-ee.strnordic.kinsta.cloud/privaatsus/

Kõnede salvestisi säilitatakse üldiselt kolm kuud.

Võitjate andmeid säilitatakse raamatupidamise eesmärgil.

Erinevate seaduste (nt raamatupidamise seaduse) tõttu peame teavet säilitama isegi pikema aja jooksul.

Lisainfo

4.1 Isikuandmed osalejate registris

Osalejate isikuandmeid säilitatakse eraldi registris. Seda registrit säilitatakse vaid seni, kuni see on vajalik, et kõik võitjad oleks välja valitud, nendeni jõutud ja kõik auhinnad väljastatud. Registrit võib vaja minna ka siis, kui on põhjust mõni võitja uuesti välja loosida. Kui tarbijamäng on täielikult lõpetatud ja kõik auhinnad välja saadetud, kustutatakse osalejate register ühe kuu pärast.

4.2 E-kirjade säilitamine

E-kirju säilitatakse umbes kuu aega, pärast mida need kustutatakse automaatselt. Kui mõni meie klient osaleb tarbijamängus, salvestatakse võimalikud nende saadetud meilid nende kliendikontodele vastavalt meie tavapraktikale. Vaadake meie üldist privaatsuspoliitikat: http://soometervisetooted-ee.strnordic.kinsta.cloud/privaatsus/

4.3 Telefonikõnede salvestamine

Kõnede salvestisi säilitatakse meie süsteemis kolm kuud. Seda tehakse tellimuste kontrollimise eesmärgil ning ebaselguste või vastuolude korral. Pärast seda perioodi salvestised kustutatakse automaatselt. Salvestisi saame vajadusel säilitada pikemat aega, näiteks kaebuste menetlemise asjaolude või võimalike kohtumenetluste korral.

4.4 Võitjate isikuandmed

Võitjate andmed salvestatakse raamatupidamise eesmärgil vastavalt raamatupidamisandmete tavalistele säilitusaegadele.

Samuti kogutakse võitjate postiaadresse, et neile auhindu saata. See teave kogutakse telefoni teel, kui võitjat on tarbijamängus võidust teavitatud. See kuulub ka selle teabe hulka , mida säilitatakse raamatupidamise eesmärgil.

4.5 Isikuandmete ja uute klientide hankimine telefoni teel

Telefoniturunduseks kasutatavaid kontaktandmeid säilitatakse nii kaua, kuni säilitatakse kõneloendit, mis on maksimaalselt seitse kuud. Muidu sõltub isikuandmete säilitamine kõne lõpptulemusest. Kui reklaamkõne ei vii kliendisuhteni, kaovad teie kontaktandmed automaatselt, kui kontaktide loend kolme kuu pärast arhiveeritakse. Seejärel toimib loend järgmise kolme kuu jooksul keelunimekirjana, et vältida uute klientide hankimise kõnesid neile, kes on saanud meilt viimase nelja kuu jooksul kõne. Säilitamisperiood kokku on maksimaalselt seitse kuud.

Kui reklaamikõne viib kliendisuhteni, säilitatakse teie kontaktandmeid vastavalt ettevõtte üldisele privaatsuspoliitikale. Vaadake: http://soometervisetooted-ee.strnordic.kinsta.cloud/privaatsus

4.6 Kuidas meie lepingupartnerid teie isikuandmeid kasutavad

Meil on töövõtjad, kes aitavad meid töötlemise erinevates aspektides nagu näiteks auhindade saatmine (vt erinevat tüüpi töövõtjate kohta alapuntis 6.3). Töövõtjad säilitavad teavet ainult nii kaua, kui see on vajalik, ning kustutavad kõik andmed pärast seda, kui nende järele meievahelise sõlmitud lepingute kohaselt enam vajadust pole.

Kui teave on töövõtjatele edastatud (näiteks selleks, et nad saaksid saadetisi postitada), säilitavad nad saadud teavet ainult seni, kuni sellel on õiguslik alus; pärast seda on nad kohustatud teabe oma süsteemidest kustutama. Töövõtjatel on õigus kasutada või töödelda isikuandmeid ainult neil eesmärkidel, mis on nende ettevõttele osutatavate teenuste osutamiseks määratud. Töövõtjad ei tohi kunagi töödelda isikuandmeid oma eesmärkidel

4.7 Turunduskeeldude kohta teabe säilitamine

Kui andmesubjekt on soovinud otseturundusest loobuda, säilitame selle päringu kohta käivat teavet seni, kuni andmesubjekt selle keelu tühistab. Kui turunduskeeld puudutab ainult tarbijamänguga seoses kogutud teavet, säilitatakse turunduskeeld kuni osalejate registri kustutamiseni.

4.8 Juriidilise teabe säilitamine

Isegi kui isikuandmed kustutatakse, tuleb säilitada seadusega (nt raamatupidamise seadus) nõutud teave. Neid andmeid kasutatakse siiski ainult seaduste ja määrustega kindlaks määratud eesmärgil. Võitjate andmed ja muud võimalikud raamatupidamiseks vajalikud kviitungid säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele.

4.9 Andmete anonüümimine

Meie süsteemi nõuetekohase toimimise tagamiseks mõni oluline teave (näiteks saadetistega seotud andmed) anonüümitakse, mitte ei kustutata kolm aastat pärast saadetiste postitamist. Seda tehes ei säili andmete ja konkreetse kliendi vahelised seosed, kuid see võimaldab süsteemi normaalset toimimist. Lisateavet leiate altpoolt “Kustutamisõigus / õigus olla unustatud”.

5.  Kuidas ja miks töötleme teie isikuandmeid?

Andmesubjektide isikuandmeid kasutame tarbijamängu läbiviimiseks, võitjate teavitamiseks ja auhindade postiga saatmiseks. Lisaks kasutame osa informatsioonist ka otseturunduseks, kui sellele pole vastuväiteid esitatud, ja klienditeeninduseks.

Lisainfo

Kasutame teie isikuandmeid ainult õigustatud põhjustel, mis on loetletud EL üldises andmekaitse määruses. Selgitame neid põhjuseid allpool lähemalt.

EL andmekaitse üldmääruse kohaselt on seaduslikul alusel põhinev õigustatud huvi isikuandmete töötlemiseks näiteks turunduse, teaduse või ajaloo uurimise või statistika eesmärgil. Need on ka järelvalve all, kuid andmesubjekti õiguste ja vabaduste kaitsmiseks võib need tühistada.

5.1 Tarbijamängu läbiviimine

Tarbijamängu läbiviimiseks tuleb töödelda isikuandmeid. Ilma isikuandmete töötlemiseta ei oleks tarbijamängu võimalik läbi viia. Selle õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine.

5.2 Auhindade postitamine

Võitjatele saadetakse auhinnad posti teel. Selleks kasutame töövõtjaid, kes hoolitsevad auhindade kohaletoimetamise eest. Selle õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine.

5.3 Üldine kontakt võitjatega

Võitmise asjus saame teiega ühendust võtta telefoni teel. Samuti võime teiega ühendust võtta võimalike probleemide või ebapiisavate postiaadresside korral. Selle õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine.

5.4 Statistiline aruandlus

Teeme oma kampaaniate kohta anonüümset statistikat, mida seejärel kasutatakse tulevaste kampaaniate kavandamiseks. Selle õiguslikuks aluseks on õigustatud huvi.

5.5 Raamatupidamine ja muud protseduurid

Isikuandmeid töödeldakse raamatupidamise seaduse täitmise eesmärgil. Selle õiguslikuks aluseks on juriidiline kohustus.

Kasutame teie isikuandmeid seaduste, kohtute ja ametnike otsuste täitmiseks. Selle õiguslikuks aluseks on juriidiline kohustus.

5.6 Tarbijamängu veebis võimaldamine

Isikuandmeid töödeldakse tarbijamängu ja auhindade jaoks internetis teabe edastamiseks, samuti tarbijamängus veebipõhise osalemise võimaldamiseks. See tähendab näiteks IP-aadresside töötlemist veebisaidi kuvamiseks. See võib hõlmata isikuandmete töötlemist töövõtjate kaudu. Selle õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine.

5.10 Osalejate teabe ülevaatamine

Osaleja andmeid on vaja kontrollida klienditeeninduses näiteks isikusamasuse kinnitamiseks, teabe muutmiseks ja andmesubjekti taotluste täitmiseks. Selle õiguslikuks aluseks on juriidiline kohustus ja lepingu täitmine.

5.11 Turundus telefoni teel

Vastavalt seadusandlusele ja konkurentsireeglitele võime teha tarbijamängus osalejatele otseturunduskõnesid. Selle õiguslikuks aluseks on õigustatud huvi.

6. Teabe avaldamine ja edastamine

Me kasutame lepingupartnereid auhindade saatmisel, süsteemide ja platvormide haldamisel ning statistika koostamisel. Samuti edastame kontsernisiseselt teavet tehnilistel eesmärkidel ja töötlemise otseseks otstarbeks, et täita andmesubjektidega sõlmitud lepingut.

Meie eesmärk on töödelda võimalikult palju isikuandmeid EMP piires. Mõni andmetöötlus meie töövõtjate poolt hõlmab andmete edastamist väljapoole EMP-d.

Me ei müü ega anna isikuandmeid kolmandatele isikutele nende enda turunduse eesmärgil.

Kuna meil on ettevõtte Facebooki konto, oleme Facebookiga ühised kontrollijad

6.1. Teabe edastamine lepingupartneritele

Kasutame töövõtjaid, kes teostavad auhindade tarnimist ja nemad saavad vaid oma ülesande täitmiseks vajaliku informatsiooni.

NB! Töövõtjad ei saa kasutada isikuandmeid oma eesmärkidel ega säilitada andmeid kauem, kui on ette nähtud, või pärast lepingu lõppemist. Töövõtjad töötlevad andmeid ainult meie poolt määratletud konkreetsetel eesmärkidel.

Oleme sõlminud oma töövõtjatega vastavad lepingud andmete töötlemise ja andmekaitse kohta.

Kliendiandmete haldamiseks, teleturunduseks, tellimuste ja e-kirjade haldamiseks ning ka erinevate analüüside tegemiseks kasutame töövõtjate poolt valmistatud ja hooldatavaid tehnilisi süsteeme. Oleme sõlminud nende osapooltega vastavad lepingud, et tagada isikuandmete piisav turvalisus ka nendes süsteemides.

6.2. Andmete edastamine väljapoole EMP-d

Meie eesmärk on töödelda võimalikult palju isikuandmeid EMP piires.Mõni andmetöötlus meie töövõtjate poolt hõlmab andmete edastamist väljapoole EMP-d. EMP-välistesse riikidesse tehtavate edastuste aluseks on üks neist kahest variandist: 1) Euroopa Komisjoni adekvaatsusotsus, et riigi andmekaitse on samal tasemel kui EMP-s; 2) lepingu tüüptingimused ja võimalikud täiendavad meetmed, et tagada andmete edastamine ja töötlemine samal tasemel kui EMP piires.

Kui andmete edastamine ei ole võimalik piisavuse otsuste või volitatud töötleja meetmete muudatuste põhjal, töötame selle nimel, et andmed edastataks töötlejale, kes täidab meie andmekaitsenõudeid väljaspool EMP-d või et andmeid töödeldakse EMP piires.

6.3. Andmete edastamine töövõtjatele/töötlejatele

Väljastame andmeid oma töövõtjatele ja töötlejatele olukordades, mis on seotud auhindade tarnete ja teatud reklaamieesmärkidega, et saaksime oma teenuseid osutada. Töövõtjad ja töötlejad on järgmised:

IT-teenused
logistikapartnerid
transporditeenused
raamatupidamisbürood
e-posti, sotsiaalmeedia ja otseturunduse partnerid

Need ülalnimetatud töövõtjad ja töötlejad ei saa neile edastatud andmeid üheski olukorras kasutada oma eesmärkidel. Rangetel tingimustel saavad nad ainult neid andmeid, mis on nende pakutava teenuse osutamiseks vajalikud.

6.4 Ühine kontrollsüsteem

Meta Platforms Ireland Limited (edaspidi Meta) ja Soome Tervisetooted OÜ on ühised vastutavad töötlejad niivõrd, kuivõrd see on võimalik meie Facebooki lehe puhul. Meta töötleb isikuandmeid järgides talle kehtivaid privaatsuspoliitika eeskirju, GDPR artikli 13 lõike 1 punktide a ja b kohta leiate teavet veebist: (https://www.facebook.com/about/privacy ). Meta vastutab eeskätt andmekaitse õigusliku raamistiku järgimise ja andmeturbe ning andmesubjekti õiguste eest oma teenuse pakkumise kasutamisel. Meie suhtes kohaldatakse Meta kontrolleri lisa. (Palun vaadake: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum)

Saame andmeid, mida ka teised Facebooki kasutajad võivad näha, mis tähendab üksikute kasutajate nimesid, avalikke pilte ja muud avalikku teavet. Selle õiguslikuks aluseks on õigustatud huvi. Facebook ei edasta isikuandmeid meie lehelt ega kommentaaridest mõnesse teise süsteemi ilma selle kohta eraldi teatist tegemata. Kuid sellised andmed nagu privaatsõnumid, mis edastavad teavet tellimuste muutuste kohta, registreeritakse teistes süsteemides.

Teie isikuandmeid kasutatakse näiteks aruandluseks, reklaami tegemiseks, võistluste ja loosimiste läbiviimiseks, tagasiside saamiseks ning osaliselt Meta reklaamipinna ostmiseks ja reklaamide toimivuse mõõtmiseks. Kõik valikuliste toimingute, näiteks loosimistes osalemise kaudu edastatavad andmed tehakse osaleja nõusolekul ja kogume neid oma määratud eesmärkidel. Koos Metaga kogume üldist teavet selliste toimingute kohta nagu meeldimised, meie lehe külastused, postituste kommentaarid, privaatsõnumid ja postitustega seotud statistika.

Kasutame teie isikuandmeid reklaamide sihtimiseks ja vaatajaskondade loomiseks Facebookis. Nii saame edastada meie toodete kohta kõige olulisemat teavet, mis võib teile huvi pakkuda. Seda tehakse kahel viisil: edastame oma klientide kontaktandmed Metale, et suunata oma reklaame sotsiaalmeedias. Seda jagatud teavet kasutatakse ainult meie otsustatud eesmärkidel. Sel juhul toimime vastutava töötlejana ja Meta isikuandmete töötlejana. Vastavalt Meta kohandatud vaatajaskondadele sihime reklaami ka neile, kes pole veel meie kliendid.

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete edastamisele sotsiaalmeedias reklaami sihtimise eesmärgil. Palun võtke meiega ühendust, et teavitada meid oma vastuväidetest sellisele töötlemisele.

Kasutame andmete töötlemiseks Page Insights´i ja seetõttu kehtib meile Page Insights´i töötleja lisa. (Palun vaadake: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) Teavet meie veebisaidil kasutatavate küpsiste kohta vaadake küpsiste poliitika teabe alt. Meta küpsiste kasutamise suhtes vaadake Meta küpsiste kohta pakutavat teavet.

Kui soovite kasutada oma privaatsete andmete õigusi (nt seoses andmete kustutamisega), kuna olete meie Facebooki lehe meeldivaks märkinud või jälgite seda, võtke ühendust oma Meta kohalike esindajatega. Page Insights´i andmepäringud edastatakse Metale. Lisateavet Metas isikuandmete kasutamise, nende andmete kasutamise õigusliku aluse ja õiguste teostamise kohta leiate sellelt aadressilt: https://www.facebook.com/about/privacy

6.5 Andmete väljastamine ametivõimudele

Meil on õigus ja kohustus avaldada andmesubjektide isikuandmeid ametivõimudele, täites nende taotlusi.

6.6 Grupisisesed andmeedastuse

Kontsernisiseselt edastatakse andmeid läbi vastutava haldamise, kliendisuhte ja tehniliste süsteemide eest vastutavate osapoolte. Andmeid edastatakse lepingu täitmiseks ja kliendiregistrite pidamiseks, kuna töötlemise erinevate aspektide eest vastutavad kontserni erinevad tütarettevõtted. Grupisisesed edastused järgivad töötlemislepinguid ja töötlejatena tegutsevad pooled ei töötle andmeid kasutamiseks väljaspool vastutava töötleja poolt sätestatut.

Juhul, kui üks kontserni tütarettevõtetest oleks seotud kontsernisisese ühinemise või omandamisega, edastatakse nendel eesmärkidel nende toimingute teostamisega seotud andmeid.

6.7 Müük või ettevõtete ühinemine

Juhul, kui müügis või ühinemises osaleb kas tütarettevõte või kontsern tervikuna, on kontsernil õigus müügi tulemusena edastada kõik isikuandmed vastavatele osapooltele. Kontsernil on õigustatud huvi selliste toimingute tegemiseks, kui see on tulevikus kontserni huvides vajalik.

7. Kuidas me kaitseme teie andmeid?

Kaitseme teie andmeid tehniliste ja organisatsiooniliste toimingutega, mis tagavad teie andmete turvalisuse meie süsteemides.

Lisainfo

Meie isikuandmete kogu on olemas ainult elektrooniliste failidena. See register on kaitstud häkkimise eest paroolide, krüptimise ja tulemüüridega. Registrisse pääsejate õigused on piiratud ja vastavad nende rollidele. Iga andmekogu kasutav isik on sõlminud selle sisu käsitleva elukestva konfidentsiaalsuslepingu. Meie süsteemide eest vastutav töövõtja vastutab piisavate tehniliste ja korralduslike toimingute eest, mis tagavad toimiku füüsilise ja tehnilise kaitse. Töövõtjatega sõlmitud lepingutes määratletakse, mida töövõtjad nende andmetega teha võivad ja mida mitte.

8. Kuidas me kasutame küpsiseid?

Küpsised on tekstifailid, mida internetibrauser salvestab lõppseadmesse. Küpsistel on isiklik identifikaator, mis võimaldab kasutajat tuvastada. Kasutame küpsiseid tagamaks, et meie võrguteenused oleks kasutatavad ja kvaliteetsed, nende teenuste arendamiseks ning reklaami sihtimiseks. Kasutajad ei ole individualiseeritud siiski ainult küpsiste kaudu.

Oleme esitanud lisateabe selle kohta, mis tüüpi küpsiseid me kasutame, kui kaua neid säilitatakse, mis on nende funktsioon, kellele andmeid edastatakse ja teie õiguse kohta nõusoleku andmiseks või selle tagasivõtmiseks meie eraldiasuva küpsiste poliitika lehelt. Lisateavet meie küpsiste kasutamise kohta leiate siit.

9. Kuidas ma saan kasutada õigusi oma isikuandmetele?

Kui olete meilt tooteid tellinud, on teil teatud õigused, mis põhinevad EL-i üldisel andmekaitsemäärusel. Teil on õigus teada, millist teavet me teie kohta töötleme. Teil on õigus tutvuda meie registris olevate isikuandmetega, samuti nõuda eksliku teabe parandamist, oma andmete kustutamist ja keelata isikuandmete avaldamine.

Teil õigus otseturundusest loobuda. Lõpuks on teil õigus esitada meie tegevuse kohta kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Lisaks on teil õigus saada vastus oma küsimustele GDPR-i määratletud aja jooksul (1 kuu), kuid meie eesmärk on tegutseda sellest kiiremini.

Lisainfo

9.1 Teil on õigus ligipääsule oma isiklikele andmetele meie andmekogus

Neid andmeid saab teile edastada, kui oleme kindlaks teinud, et andmeid küsiv inimene olete teie ise. Teavet saab teile edastada kas telefoni, e-posti, krüptitud e-posti või tavaposti teel (paberkandjal). Korduvate paberiversioonitaotluste korral võtame halduskuludelt mõistlikke tasusid (EL-i üldine andmekaitsemääruse artikkel 15.3).

Vajaduse korral võite saada kõnesalvestuste koopiad või leppida kokku kohtumine, et kuulata salvestisi mõnes meie kontoris.

9.2 Teil on õigus nõuda eksliku teabe parandamist või andmete kustutamist

Kui märkate, et meil on teie kohta ekslikku teavet, palun teavitage meid ja me parandame selle koheselt.

9.3 Teil on õigus otseturundusele vastuväiteid esitada

Kasutame teie isikuandmeid ka otseturunduseks, et reklaamida tooteid, mis võiksid teile huvi pakkuda. Siiski on teil meie registris oleva andmesubjektina õigus esitada vastuväiteid tarbijamänguga seotud otseturundusele. Sel juhul eemaldatakse teie isikuandmed kõnede loendist. Kui soovite kehtestada turunduskeeldu, mis ei ole seotud ainult tarbijamänguga, võtke ühendust meie klienditeenindusega.

9.4 Teil on õigus oma isikuandmete töötlemise piiramisele või vastuväidetel

9.5 Teil on õigus esitada meie tegevuse kohta kaebus andmekaitseinspektoril

Kui arvate, et oleme rikkunud teie õigust isikuandmete kaitsele, on teil õigus esitada meie tegevuse kohta kaebus andmekaitseasutusele.

Kuna vastutav andmetöötleja asub Eestis, saate kaebuse esitada Andmekaitse Inspektsioonile nende kodulehelt: https://www.aki.ee/et

9.6 Teil on õigus olla kustutatud (õigus olla unustatud)

Teil on õigus paluda, et kõik teie isikuandmed kustutataks meie süsteemidest. Seda õigust nimetatakse „õiguseks olla unustatud”. Sel juhul kustutame kõik teie isiklikud andmed kõigist meie süsteemidest. Isikuandmete kustutamine ei pruugi mõnes olukorras olla võimalik, näiteks käimas on mõni kohtumenetlus. Samuti ei saa me oma failidest kustutada raamatupidamise seaduses nõutud teavet.

NB! Kui te ei ole meie klient, kuid olete saanud meilt turunduskõne ja soovite, et teile enam kunagi ei helistataks, soovitame lisaks teie andmete andmebaasist eemaldamisele märkida sinna ka teleturunduskeelu. Teoreetiliselt on võimalik, et saame teie numbri uue müügivihje nimekirja osana ning teleturundusekeelu märkimine tagab, et ka sellisel juhul teile enam ei helistata.

9.7 Teil on õigus saada vastus oma küsimusele GDPR-i määratud aja jooksul

Vastame kõigile privaatsuspoliitikaga seotud küsimustele „põhjendamatu viivituseta ja igal juhul ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist“ (GDPR 12.3). Kuid meie eesmärk on pakkuda teile nõutavat teavet oluliselt kiiremini.

9.8 Teil on õigus nõuda oma isikuandmete ülekandmist teise süsteemi

10. Privaatsuspoliitika dokumendi värskendamine

Uuendame seda privaatsuspoliitika dokumenti regulaarselt, et olla kooskõlas uuendustega seadustes ja määrustes, uute asjaolude ilmnemisega, samuti muudatustega poliitikas ja protseduurides.

See privaatsuspoliitika dokument on nähtav meie veebisaidil ja sellel on kuupäev, mis näitab, millal seda uuendati. Olge meie privaatsuspoliitika muudatustega kursis, kontrollides regulaarselt selle värskendusi. Kui privaatsuspoliitikas on tehtud olulisi muudatusi, teavitame teid täiendavalt vastavalt sellele, millised muudatused tehti ja millistele andmesubjektidele muudatused kehtivad. Võime kasutada näiteks teatisi oma veebisaidil, meilisõnumeid või koos saadetistega.