Privaatsus

Isikuandmete töötlemine

Me hindame oma kliente ja nende privaatsust! Teleturundusele spetsialiseerunud firmana austame teie isikuandmeid, mida te meile usaldate, ja hoolitseme nende eest hästi.

Kes me oleme?

Me oleme Soome Tervisetooted (reg. nr 12737711). Meiega saate ühendust, kirjutades meile aadressile: klienditeenindus@soometervisetooted.ee või helistades telefonil: 6300064 (tööpäevadel kl 9–20, nädalavahetustel kl 9–17)

Mida me teeme?

Me loodame rikastada teie elu kvaliteetsete toodetega, eelkõige kosmeetika ja toidulisanditega. Selleks peame inimestega ühendust võtma, et rääkida neile meie toodetest, pidada meie klientide kohta andmebaasi ja saata tooteid klientidele. See kõik nõuab isikuandmete töötlemist.

Kust me andmeid saame?

Teleturunduses me ei saa uusi telefoninumbreid Eesti inimestelt. Me oleme kokku leppinud kõnekeskusega, et nad helistavad inimestele ja räägivad meie toodetest. Kõnekeskus saab ise telefoninumbrid ja on nõustunud kasutama ainult seaduslikult saadud telefoninumbreid. Kui olete ostu teinud, siis saame meie teie isikuandmed.

Samuti saame inimeste isikuandmed, kui nad Internetis tellimuse teevad.

Millised andmed meil teie kohta on?

Kui teile esimest korda helistatakse, siis meil ei ole tegelikult teie isikuandmeid. Andmed kuuluvad kõnekeskusele ja meil ei ole neile juurdepääsu enne, kui kõnekeskus need meile avaldab.

Kui olete meilt toote tellinud, siis saame teada teie nime, telefoninumbri, kliendinumbri ja võimalik, et teie vanuse, soo ja e-posti aadressi. Pärast seda, kui olete meie kliendiks saanud, on meil teie tellimuste ajalugu ja võimalik, et teie e-kirjade ja telefonikõnede ajalugu, kui olete meie klienditeenindusega ühendust võtnud.

Kui soovite, on teil õigus meiega ühendust võtta ja oma andmeid näha küsida. Vajadusel on meil juurdepääs oma klientidele tehtud turundus-telefonikõnede salvestustele (piiratud aja jooksul, vt allpool), samuti andmetele selle kohta, millal teile on minevikus helistatud.

Meie kõnekeskusest alltöövõtja salvestab kõik turundus-telefonikõned, et saaks lahendada võimalikud vaidlused selle üle, mis on teiega kokku lepitud.

Kui kaua me teie andmeid hoiame?

Kui meie alltöövõtja teile esimest korda helistab, siis ei ole meil teie isikuandmeid, sest nemad on andmetöötlejad. Kui teil on selles osas küsimusi, siis palun pöörduge teile helistanud kõnekeskuse poole; nende kontaktandmete saamiseks võite meile kirjutada. Kui aga olete ostnud toote kõnekeskuse kaudu, siis edastatakse meile teie andmed. Kuna te olete meilt midagi tellinud, siis osalete meie püsikliendiprogrammis ja me anname teile selle aja jooksul muutuvaid soodustusi. Püsikliendiprogramm kestab kolm aastat alates teie viimasest ostust. Kui see aeg on möödunud, siis eemaldame teie andmed ja muudame need anonüümseks.

Kui tahate, et me teie andmed eemaldaksime, siis on teil õigus seda teha; sel juhul palun võtke meiega ühendust.

Kuidas me teie andmeid kasutame?

Kui oleme teie isikuandmed saanud, siis kasutame neid kõigepealt teie tellitud toodete teile saatmiseks. Samuti kasutame teie isikuandmeid, et rääkida teile teistest toodetest ja teiega üldiselt sidet hoida. Samuti kasutame teie andmeid statistika tegemiseks ja üldiseks profileerimiseks.

Ei toimu mingit automaatset profileerimist, millel oleks teile õiguslikke tagajärgi.

Miks me võime teiega ühendust võtta?

Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) sätestab, et kui oleme teie isikuandmed seaduslikult saanud, siis võime teile helistada ja teile oma tooteid pakkuda. GDPR nimetab seda õigustatud huviks (legitimate interest).

(„Isikuandmete töötlemist otseturunduse eesmärgil võib lugeda õigustatud huviga töötlemiseks.“)

Kui olete meilt tellinud, siis võtame teiega – mõistlike ajavahemike järel – ühendust ja pakume teile tooteid, mille kohta me usume, et need võivad teile meeldida. GDPR nimetab seda õigust „õigustatud huvi“ (legitimate interest). Me lõpetame teiega kontakteerumise, kui te ütlete meie klienditeenindusele, et te ei soovi enam tulevikus turundus-telefonikõnesid saada.

Miks me võime teha teisi asju, mida me teeme?

Kui me saadame teile tooted, mille te olete ostnud, siis on meil vaja kasutada selleks teie isikuandmeid. Seda teeme lepingu täitmiseks.

Kui me aitame teid meie klienditeeninduse kaudu, siis saame seda teha „õigustatud huvi“ („legitimate interest“) alusel. Sama kehtib ka statistika koostamise, süsteemi arendamise ja profileerimise kohta, samuti olemasolevatele klientidele turundamise kohta.

Mõnede seadustes sätestatud nõuete täitmiseks, nagu raamatupidamine, peame töötlema teie isikuandmeid.

Kellele me teie andmeid anname?

Me tahame teie andmete eest hästi hoolitseda. Me ei anna neid teistele nende turunduse tegemiseks.

Me anname teie andmeid oma alltöövõtjale, et ta saaks kaubad teile saata. Muidugi vajab ta teie nime, aadressi ja võimalik, et teie telefoninumbri. Samuti anname teie andmed oma alltöövõtjatele, kelle vastutusalaks on turundus-telefonikõnede eest hoolitsemine.

Teie andmed võivad olla kättesaadavad meie tehnilistele alltöövõtjatele, sest vahel vajame nende abi oma süsteemi haldamisega. Samuti hoiame teie andmeid programmides, mida kasutatakse statistika tegemiseks, ja teistes programmides, mida me kasutame andmete hoidmiseks ja töötlemiseks.

Ühelgi meie poolt kasutataval alltöövõtjal ei ole lubatud teie andmeid enda eesmärkideks kasutada, kopeerida või kasutada neid tema enda turunduseks.

Teie andmeid ei viida kunagi väljapoole EMÜ riike.

Teie andmeid võivad töödelda ja omavahel jagada kõik kontserni Suomen Terveysravinto ettevõtted (vt KMK numbrit FI23421641), sest paljud protsessid on kontserni erinevate brändide vahel ära jagatud. Samas ei kasuta me teie andmeid ühelgi viisil, mis läheb vastuollu meie poolt käesolevates isikuandmete töötlemise põhimõtetes sätestatud.

Kuidas me teie andmeid kaitseme?

Teie andmed on meie süsteemis ainult elektroonilisel kujul. Vastav register on paroolidega kaitstud ja me oleme ellu viinud vajalikud protseduurilised ja õiguslikud toimingud nende andmete kaitseks. Kõik neid andmeid töötlevad isikud on allkirjastanud konfidentsiaalsuskokkuleppe. Süsteemi ja telefonikõnede eest vastutavad alltöövõtjad on hoolitsenud vajalike tehniliste ja korralduslike toimingute eest, mis garanteerivad registri füüsilise ja tehnilise kaitse.

Mis on püsikliendiprogramm?

Kui tellite meilt toote, siis antakse teile koht meie püsikliendiprogrammis. Teil on siis alati õigus saada tooteid püsikliendiprogrammi hindadega ja saate ka teisi muutuvaid soodustusi. Igaüks, kes meie püsikliendiprogrammi kuulub, loetakse kliendiks niikaua, kui ta on programmis. Klient kuulub püsikliendiprogrammi kolm aastat pärast viimase tellimuse tegemist.

Millal me teie andmed eemaldame?

Kui palute meil oma andmed eemaldada, siis teeme seda. Samas on siin mõned erandid. Esiteks, kui teil on tasumata arveid, siis saame teie andmed eemaldada alles pärast seda, kui olete need tasunud. Teiseks, kui olete meid kohtusse andnud ja tahate, et me eemaldaksime teie andmed, nii et me ei saaks kohtus tunnistusi anda, siis hoiame teie andmeid kuni kohtuasja lahendamiseni. Ja lõpuks, mõnesid andmeid tuleb hoida raamatupidamise ja teiste seadustes sätestatud toimingute jaoks. Neid andmeid hoitakse ja kasutatakse ainult seadustes sätestatud eesmärkidel.

Nagu eelpool mainitud: kui te pole viimase kolme aasta jooksul ühtki tellimust teinud, siis eemaldatakse teie andmed automaatselt.

Millised õigused teil on?

Teil on õigus näha kõiki andmeid, mis meil teie kohta on, ja kui meil on teie kohta valesid andmeid, siis muudame need niipea, kui meid sellest teavitatakse. Samuti võite nõuda, et teie andmeid ei töödeldaks.

Teil on õigus keelata meil teile turundada (turundus-telefonikõned, e-kirjad, trükitud reklaamid jne). Palun pidage silmas, et teie turunduseelistuste uuendamiseks võib minna kuni neli tööpäeva. Samuti, nagu eelpool mainitud, on teil õigus paluda meil oma andmed eemaldada.

Samuti on teil õigus saada oma isikuandmetega seotud küsimustele vastused kuu aja jooksul – kuigi me püüame vastata palju kiiremini.

Kui leiate, et me oleme teie õigusi rikkunud, siis saate andmekaitse ametkondadele meie peale kaebuse esitada.

Kuidas me kasutame küpsiseid?

Küpsised on tekstifailid, mida internetibrauser salvestab lõppseadmesse. Küpsistel on isiklik identifikaator, mis võimaldab kasutajat tuvastada. Kasutame küpsiseid tagamaks, et meie võrguteenused on kasutatavad, kvaliteetsed ja et me oleme valmis neid teenuseid arendama ning küpsiseid kasutatakse ka reklaami sihipärastamisel. Kasutajad ei ole individualiseeritud siiski ainult küpsiste kaudu.

Loe lähemalt siit

Nõusolek SendGridi emaili turunduskes:

Kasutame oma uudiskirja ja muu kirjavahetuse saatmiseks teenusepakkujaid “SendGrid” ja “Mailchimp”.

SendGrid on SendGrid, Inc., 1401 Walnut St., Ste. 500, Boulder, Colorado, 80302, USA. Nende privaatsuspoliitikaga saate tutvuda siin: https://sendgrid.com/privacy

Mailchimp on The Rocket Science Group, LLC pakkumine, 675 Ponce de Leon Ave., NE, Atlanta, GA, USA. Nende privaatsuspoliitikaga saate tutvuda siin: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Käesolevaga nõustute sellega, et SendGrid ja Mailchimp kasutavad teie e -posti aadressi ja kasutajanime ning sellega seotud andmeid USA -sse edastatakse.

SendGrid ja Mailchimp järgivad Safe Harbori lepingu rangeid eeskirju ning 2016. aasta järgnevat konventsiooni, EL-USA Privacy Shieldi.

Kontaktivorm:

Kui esitate meile päringud meie kontaktivormi kaudu, salvestame kontaktvormis sisalduva teabe ja kõik selles esitatud kontaktandmed, et saaksime teie päringu lahendada ja juhul, kui meil on täiendavaid küsimusi. Me ei jaga seda teavet ilma teie nõusolekuta. Me ei salvesta kasutajate e -kirju andmebaasi, vaid see läheb otse administraatori postkasti.

Teave, mille olete kontaktivormi sisestanud, jääb meile seni, kuni te palute meil andmed kustutada, tühistate oma nõusoleku andmete arhiveerimiseks või kui teabe arhiveerimise eesmärki pole enam olemas kui meie vastus teie päringule on lõplik.

Kasutame oma veebisaidi kasutamise analüüsimiseks Google Analyticsit.
Google Analytics kogub küpsiste abil teavet Soome Tervisetoodete veebilehe kasutamise kohta. Meie veebisaidi kohta kogutud teavet kasutatakse aruannete koostamiseks. Google’i privaatsuseeskirjad on saadaval aadressil https://www.google.com/policies/privacy/