Privaatsus Omega3 Loosis osalemine

Soome Tervisetooted OÜ

Tarbijamängu tingimused ja reeglid

1. Tarbijamängu reeglid

1.1 Käesolevad reeglid kehtivad Soome Tervesitooted OÜ poolt korraldatavale tarbijamängule. Tarbijamängus osalemisega nõustub osaleja nende reeglitega.

1.2 Seoses tarbijamängus osalemisega on Soome Tervisetooted OÜ-l õigustatud huvi teha osalejatele telefoni teel otseturunduskõnesid, et pakkuda ostmiseks sarnaseid tooteid, mille vastu osalejad võivad huvi tunda. Kui osalejad ei soovi hiljem telefoni teel otseturustuskõnesid saada, võib osaleja pöörduda Soome Tervisetooted OÜ poole, et esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemisele teleturunduse eesmärgil (e-post: klienditeenindus@soometervisetooted.ee või telefon: 6300064).

Aadress: Narva mnt 5, 10117 Tallinn.
E-post: klienditeenindus@soometervisetooted.ee
Telefon: 6300064

2. Tarbijamängu korraldaja

Seda tarbijamängu korraldab ja veab Soome Tervesitooted OÜ (Ettevõtte ID: 12737711).

3. Tarbijamängu ajaperiood

3.1 Tarbijamäng on korraldatud 20.03.2022 kuni 19.04.2022. Pärast seda kuupäeva laekunud töid tarbijamängu võitjate loosimisel enam ei kaasata.

4. Auhinnad

4.1 Tarbijamängus on kokku 50 auhinda. Üks auhind sisaldab Family Omega 3 kalaõlikapsleid  väärtusega 44,90 €. Rohkem infot auhindade kohta vaadake tarbijamängu lehel ja ettevõtte kodulehe tootelehel: http://soometervisetooted-ee.strnordic.kinsta.cloud/meie-tooted/omega-3-family/

4.2 Osalejal on võimalus võita 1 auhind. Kokku valitakse 50 võitjat.

5. Nõuded osalejatele

5.1 Tarbijamängus võivad osaleda kõik Eestis alaliselt elavad üle 18-aastased füüsilised isikud, välja arvatud Soome Tervisetooted OÜ töötajad ja nende pereliikmed.

5.2 Osalejad peavad tarbijamängus osalema oma nime all. Vahendajate kasutamine tarbijamängus osalemiseks on keelatud.

5.3 Osalejad võivad tarbijamängus osalemiseks oma andmeid esitada ainult üks kord.

6.Osalemise tingimused

6.1 Osaleda saab internetis registreerides, täites registreerimisvormil nõutud väljad. Vormid, millel puudub kogu teave (ees- või perekonnanimi või telefoninumber), lükatakse automaatselt tagasi. Küsitluse/viktoriini küsimustele vastamine on osalemiseks kohustuslik, kuid õiged või valed vastused ei mõjuta osaleja võiduvõimalusi.

6.2 Küsitlus/viktoriin on mõeldud ainult meelelahutuseks. Õigesti vastamine ei ole loosimises osalemise tingimuseks. “Vale vastus” ei mõjuta võidu tõenäosust, sest võitjad valitakse juhuslikult kõigi tarbijamängus osalejate seast, olenemata sellest, kas vastused olid “õiged” või “valed”.

6.3 Osalemine on võimalik ainult ajavahemikus 20.03.2022 kuni 19.04.2022

6.4 Osalemist ei mõjuta Soome Tervisetooted OÜ-lt toodete tellimine ega ostmine. Osalemine toimub ilma “panust tegemata”, st tooteid ostma EI PEA.

6.5 Osaleja võib hiljem pärast tarbijamängu saada mängust kogutud andmete põhjal teleturundus- kõnesid. Kuid osaleja EI OLE kohustatud korraldajalt tooteid ostma isegi siis, kui talle neid pakutakse. Hilisem toodete ostmine EI OLE osalemise tingimuseks.

6.6 Kui osaleja ei soovi pärast tarbijamängus osalemist oma isikuandmete kasutamist otseturunduse eesmärgil, siis tema võiduvõimalusi see ei mõjuta. Keeldumine otseturunduskõnedest ei mõjuta seega osalemistingimuste täitmist.

7. Võitjate valimise aeg ja kirjeldus

7.1 Võitjad valitakse välja 20.04.2022.

7.2 Võitjad loosib korraldaja välja juhuslikult kõigi tarbijamängu nõudeid täitvate osalejate hulgast.

8. Võitjate väljakuulutamine ja nende andmete kasutamine

8.1 Võitjaid teavitatakse isiklikult SMS-i teel. Kui võitja kahe tööpäeva jooksul pärast loosimist SMS-ile vastanud ei ole, siis talle helistatakse.

8.2 Teade võitjate loosimistulemuste kohta postitatakse Facebooki koos infoga, et võitjaid teavitatakse isiklikult.

8.3 Võitjate nimesid Facebookis ei avaldata.

9. Auhindade kättetoimetamine

9.1 Auhinnad toimetatakse võitjateni posti teel. Auhina kättetoimetamiseks küsitakse peale võidust teavitamist võitja käest tema postiaadress.

9.2 Auhind saadetakse tavapostiga 14 päeva jooksul peale võitja postiaadressi saamist. Tarneajad olenevad postiteenusest.

10. Auhinna kättesaamise õiguse lõppemine

10.1 Kui võitjat ei õnnestu kätte ei saada, kaob tema õigus auhinnale. Võidust teatamine loetakse ebaõnnestunuks, kui võitjaga ei ole ühendust saadud 7 päeva jooksul alates esimesest katsest. Kui võitja tarbijamängu korraldaja saadetud SMS-ile või telefonikõnele või ei vasta, püüab korraldaja temaga veel 7 päeva jooksul 2 korda ühendust võtta.

10.2 Postiaadressi andmisest keeldumine, kuhu auhinda saata, toob kaasa ka auhinnast ilmajäämise.

10.3 Pärast auhinna saamise õiguse lõppemist loositakse auhind uuesti välja nende ülejäänud kvalifitseeruvate osalejate vahel, kes auhinda ei saanud.

11. Teisaldatavus, maksud ja kulud

11.1 Võiduõigus on isiklik ega ole üleantav.

11.2 Auhinda ei saa vahetada raha või muude toodete vastu.

11.3 Korraldaja kohustub tasuma nõutava tulumaksu.

11.4 Auhinna saatmise eest tasub korraldaja. Korraldaja ei vastuta aga auhinna lunastamisega seotud kulude eest (nt transport auhinnale postkontorisse järele, kui see mingil põhjusel koju ei jõua). Korraldaja ei vastuta ka muude auhinna vastuvõtmise ja realiseerimisega seotud kulude eest. Kui aga auhind läheb posti teel kaotsi, saadab korraldaja asendusauhinna.

12. Väärkäitumine

12.1 Kui Soome Tervisetooted OÜ-l on põhjust kahtlustada osalejat väärkäitumises või ebaseaduslikus tegevuses, on tal õigus taolisest osalemisest, sellest eraldi teatamata, keelduda.

13. Tarbijamängu lõpetamine

13.1 Soome Tervisetooted OÜ jätab endale õiguse tarbijamäng mis tahes mõjuval põhjusel igal ajal ilma ette teatamata lõpetada. Seda eriti olukordades, kus tarbijamängu ei saa mingil põhjusel plaanipäraselt korraldada. Selliste olukordade näideteks võivad olla vääramatud jõud, arvutiviirused, tark- ja riistvaravead ning muud tehnilised või juriidilised põhjused, mis segavad tarbijamängu haldamist, turvalisust, asjakohasust või tavapärast ja korrapärast korraldamist.

14. Vastuväidete esitamise ja taganemise õigus ning nende tagajärjed

14.1 Osaleja võib igal ajal põhjust avaldamata esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele turunduseesmärkidel. Seejärel peatatakse tema isikuandmete töötlemine turunduseesmärkidel viivitamatult. See ei mõjuta mängus osalejat ega mõjuta tema võiduvõimalust.

14.2 Osaleja võib igal ajal põhjust avaldamata esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele tarbijamängu eesmärgil ja mängust taganeda. Seejärel peatatakse viivitamatult isikuandmete töötlemine tarbijamängu kontekstis, samuti igasugune isikuandmete salvestamine või edasine kasutamine. Selle tagajärjeks on see, et osaleja ei saa enam tarbijamängus osaleda, kuna tema isikuandmete kasutamine on vajalik tema loosimisse kaasamiseks ja osaleja teavitamiseks võidu korral. Seetõttu on taganemise tagajärjeks see, et tarbijamängus võiduvõimalust ei ole.

15. Lisainfo võimalus

15.1 Rohkem infot ettevõtte ja/või toodete kohta vaata: www.soometervisetooted.ee

15.2 Tarbijamängu kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditeenindusega e-posti või telefoni teel. Võite esitada oma küsimused ka Facebookis, kus meie moderaatorid neile vastavad.

16. Kaebused

16.1 Pretensioonid saab suunata klienditeenindusse aadressil klienditeenindus@soometervisetooted.ee, kus neid käsitletakse seitsme tööpäeva jooksul. Sel juhul täpsustage oma kaebust ja selgitage soovitud tulemust. Viimane päev kaebuste esitamiseks on kolmkümmend päeva pärast tarbijamängu lõppu.

17. Privaatsuspoliitika

17.1 Lisateabe saamiseks tarbijamängus osalemisega seotud isikuandmete kasutamise kohta vaadake eraldi privaatsuspoliitika alt

18.Seadusandlus ja vastutus

18.1 Tarbijamängule kehtivad Eesti seadused. Siia kuuluvad tarbijakaitseseadus, võlaõigusseadus ja reklaamiseadus.

18.2 Korraldaja ei vastuta tehnilistel põhjustel laekumata jäänud võistlustööde eest, nt tõrge kasutaja lõppseadmes teabe edastamisel.

18.3 Võitjad vabastavad korraldaja igasugusest vastutusest ja kahjudest, mis võivad tekkida või väidetavalt tekkisid auhinna kättesaamisest või selle kasutamisest.

18.4 Korraldaja vastutus tarbijamängu võitjate ees piirdub auhinna suuruse ja väärtusega ning auhinna üleandmisega.

18.5. Nimetatud vastutuse piirangud aga ei nõrgenda tarbija õigusi tulenevalt tarbijakaitseseadusest, võlaõigusseadusest ja reklaamiseadusest.

18.6 Auhinnal esineva puuduse korral palume võtta ühendust klienditeenindusega (e-post: klienditeenindus@soometervisetooted.ee / telefon: 6300064). Kui saadate meili, lisage toote pilt ja partii number.

18.7 Võitjad vastutavad ainuisikuliselt selle eest, kas toode neile isiklikuks kasutamiseks sobib.

18.8 Facebook ei ole tarbijamänguga kuidagi seotud ega sponsoreeri seda. Samuti ei kontrolli ega soovita Facebook seda kuidagi. Osalejad vabastavad Facebooki kõigist tarbijamänguga seotud kohustustest.